Etterforskning og våre tjenester

Utroskap

Mistenker du at partnern din er utro? Ofte viser det seg at dette stemmer. Våre etterforskere har erfaringen som kreves for å avdekke dette. Vi er svært diskré, og leverer 24/7.

 • Vi har detektiver som spaner på personer.
 • Vi avslører utroskap.
 • Vi observerer og dokumenterer.
 • Vi tar oppdrag når som helst på døgnet.

Forfalskning

Mistenker du at et dokument eller signatur er forfalsket? Vi har teknisk ekspertise for å bistå deg.

 • Våre detektiver analyserer forfalskede dokumenter.
 • Vi avslører forfalskede signaturer.
 • Vi skriftgransker alle typer.
 • Våre rapporter kan legges frem i norske rettssaler.

Svindel

Er du utsatt for svindel? Våre medarbeidere bistår deg i å finne svindlerene..

 • Vi etterforsker mennesker og bedrifter.
 • Vi avslører svindlere.
 • Vår detektiv innhenter bevis for å få svindlerene dømt.
 • Vi gir oss ikke før saken er ferdig.
Etterforsker og utreder alle typer av saker

Privat detektiv tjeneste og overvåking

Hva kan dere gjøre?

Vi driver overvåkning og etterforskning for såvel privat som offentlig virksomhet. Vi tar oppdrag for å avdekke underslag, tyveri og annen kriminell aktivitet. Vi yter bistand til forsikringsselskaper og advokater.

Vi tar oppdrag der parter i rettssaker trenger etterforskning i alle sakstyper for å avdekke faktum. Også private og næringsdrivende kan få hjelp til å avdekke faktum før sak eventuelt reises for å se om det er grunnlag for saksanlegg.

Privat detektiv

Klar - ferdig - gå!

Alt du skal gjøre er å ta kontakt med oss ved å sende en epost (kontakt@privatetterforskning.no), fylle ut skjemaet nedenfor eller ringe oss på telefon 21930558.

Vi avtaler så å møtes når det passer best for deg.

Etterforsker forfalskning

Etterforskning og tjenester

Kontakt oss idag: Telefon

Når du trenger å samle bevis

Er du involvert i en rettssak? Kanskje trenger du et solid bevis som skal presenteres i rettssaken. Hvis du opplever dette, bør du hyre en etterforsker for å hjelpe deg. De vil hjelpe deg med å avdekke informasjon som er nødvendig i et tvistemål eller i en rettssak. For at du skal lykkes i å innhente bevis, bør det utføres en sivil etterforskning for å samle viktige bevis og informasjon.

Når du trenger å overvåke noen

Vi utfører omfattende observasjoner av objekter. Være seg personer, eiendommer eller andre ting. Uten å bryte noen personvernslover kan vi skaffe til veie opplysninger som kan være svært viktige for deg. Dette innebærer at en privat etterforsker observerer personen, stedet eller et hvilket som helst annet objekt.

Når du tror at du blir svindlet

Svindel gjenkjennes ved at en eller flere personen har en intensjon om å lure andre mennesker. Et godt eksempel er forsikringssvindel, hvor en kunde lyver til selskapet for å tjene penger.

Når du trenger en bakgrunnssjekk

Kanskje skal du ansette en ny medarbeider? Bli kjent med en ny leietaker? Leter du etter et investeringsobjekt? Hvis det er slik, bør du kanskje ta en sjekk for å finne bakgrunnsinformasjon. Selv om du allerede kjenner til endel informasjon, er det ofte tilfelle at en fagperson vil kunne avdekke mye mer enn det du selv klarer.

Når du trenger å samle bevis

Er du involvert i en rettssak? Kanskje trenger du et solid bevis som skal presenteres i rettssaken. Hvis du opplever dette, bør du hyre en etterforsker for å hjelpe deg.

Koster dette noe?

Ja, du betaler et timesalær (akkurat som hos en advokat).

Kontaktskjema

Leave this empty: