Følg oss

Kontakt oss

kontakt@privatetterforskning.no
+47 73 10 92 96

Privatetterforsker

En privatetterforsker er en person som er lært opp til å etterforske. I tillegg vil (i mange land) lisensen deres tillate dem å gjennomføre etterforskning på vegne av noen andre. En privatetterforsker kan få betalt for det. Privatetterforskere samler informasjon for privatpersoner eller bedrifter og har tillatelse til å drive etterforskning på vegne av kundene deres.

Bruk vårt kontaktskjema

Hva er en privatetterforsker?

En god måte å besvare spørsmålet «Hva er en privatetterforsker?» på er å nevne hva en privatetterforsker ikke er. En privatetterforsker er ikke en del av statens etterforskningsorgan. En statlig etterforsker er ansatt av staten til å undersøke kriminelle handlinger. En privatetterforsker undersøker og prøver å løse sivile bekymringer. Mange sammenlikner en privatetterforsker med en detektiv. Politietterforskninger blir gjennomført av politibetjenter, og slike etterforskninger foregår under veldig strenge rammer, som regel bestemt av grunnloven. Politietterforskninger gjennomføres for å avgjøre om et lovbrudd har blitt begått, for å avgjøre hvem som står bak lovbruddet, og for å samle nok bevis for at en dommer skal kunne gjennomføre en rettferdig rettssak.

Faktisk har disse jobbene så mange ting til felles at pensjonerte politietterforskere blir privatetterforskere. Dette skiftet er veldig konvensjonelt, som er grunnen til at det skjer så ofte. Hovedforskjellen er at privatetterforskere ofte ser etter informasjon og trenger ikke å ha med seg ransakelsesordre.

En privatetterforsker er en utdannet fagperson som blir ansatt av privatpersoner for å undersøke ulike bekymringer de har. Privatetterforskere er ikke forpliktet til å forholde seg til kun lovbrudd slik som politietterforskere; som privatetterforsker vil man undersøke sivile saker også. Slike etterforskninger kan undersøke saker som mistanker om utroskap, bakgrunnssjekk, ulike eiendomsundersøkelser, eller falske forsikringskrav. Det kan hende at privatetterforskere avdekker lovbrudd, men de jobber først og fremst på vegne av sine kunder og ikke politiet eller andre rettsorganer.

Privatetterforsker finner fakta og informasjon

Som etterforskere er vi en del av informasjonsbransjen; og leter alltid etter sannheten. Det er mulig at kunder ikke alltid er villige til å høre sannheten, men som privatetterforsker er det mest sentrale i jobben din å samle fakta. Samt å fortelle kunden din om hva du har funnet ut enten det er gode eller dårlige nyheter. Så går jobben vår ut på å bruke logikk og argumentasjon. For så å komme med en faktabasert konklusjon ut ifra informasjonen vi har samlet. Undersøkelsens resultat bør alltid forklare det grunnleggende: hva skjedde, hvem som var involvert, hvor og når det skjedde og viktigst av alt, grunnen til at det skjedde.

Vi er en av landets største byråer. Vi bistår privatpersoner, næringslivet og det offentlige. Du finner oss i flere norske byer, blant annet Oslo og Bergen.

Kontakt oss idag

Kjennetegn på privatetterforsker

 1. Tenker utenfor boksen.
 2. Tar raske avgjørelser.
 3. Er kreativ.
 4. Møter på mange ulike mennesker og behov.

Som etterforskere er vi nødt til å «tenke utenfor boksen«, ta raske avgjørelser, være kreative, og møte på veldig ulike mennesker og behov underveis i prosessen. En privatetterforsker er nødt til å være nøye med detaljer; noen som er god til å ta notater, en forsker, en som er god til å kommunisere og noen som passer på å holde seg innenfor den norske lovbokas rammer. Husk at mange etterforskere er ofte utenfor kontorene sine, har uforutsigbare timeplaner, og leder undersøkelser som kan til tider være kjedelige og dagligdagse. Det kan derimot også hende at noen av undersøkelsene våre kan bli konfronterende, stressende og i veldig sjeldne tilfeller farlige.

Til syvende og sist, uansett hvor komplekse undersøkelsene kan være, utfører privatetterforskere noen grunnleggende oppgaver ved å undersøke bevisene som våre endelige konklusjoner baserer seg på. Men det er den varierende vanskelighetsgraden i hver enkel oppgave som gjør at jobben aldri blir kjedelig:

 • Vi snakker med mennesker (Intervjuer dem og analyserer uttalelsene deres)
 • Vi finner mennesker (sporing)
 • Vi følger med på mennesker (overvåking)
 • Vi spør om mennesker (bakgrunnssjekk)

Disse er de fire grunnleggende prinsippene når det gjelder kjernen til privatetterforskning bransjen.Oog resten av retningslinjene og framgangsmåtene har blitt utviklet basert på disse konseptene.

Privatetterforsker Thomas Mathiesen gir deg tips og råd i sin podcast på Youtube og Spotify.
Privatetterforsker Thomas Mathiesen gir deg tips og råd om ulike temaer på Youtube og Spotify.


Undersøk når du skal hyre noen til å bistå i din sak

Det er lurt å undersøke mulighetene dine godt når du skal ansette en privatetterforsker. Ved å stille de riktige spørsmålene kan du forsikre deg om at du ansetter riktig person for jobben. Det er viktig for jobben som skal utføres og det hindrer i tillegg misforståelser fra å skje underveis. Det er sjeldent at man ender opp med å måtte ansette en privatetterforsker. Men det er essensielt å passe finne riktig person til jobben når du ender opp i en situasjon der du trenger en privatetterforsker.

Når du velger å ansette en privatetterforsker er det viktig å passe på at du ansetter den beste personen for jobben. Og det er lurt å passe på følgende ting når du leter etter en profesjonell og kvalifisert etterforsker. Det finnes visse krav en privatetterforsker må oppfylle for å ha en gyldig lisens i Norge. Etterforskeren er også ansvarlig for å forsikre seg om at etterforskninger skjer i tråd med landets lover.

Dersom du velger å ansette en erfaren privatetterforsker, bør de kunne gi deg referanser fra tidligere oppdrag. Det er likevel viktig å ha i bakhodet at mange av disse referansene inneholder informasjon som kan brukes for å identifisere individer. Og den informasjonen må endres for å opprettholde personvernet. Ikke minst er det viktig at en privatetterforsker er i stand til å gi deg eksempler på tidligere arbeid. På den måten skal du kunne danne deg en formening om kvaliteten på tjenesten du er i ferd med å kjøpe.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Ulike byråer

Mange etterforskningsbyråer spesialiserer seg på ett spesifikt felt. Et eksempel er overvåking som undersøker saker som har med spionasje å gjøre. Andre kan spesialisere på bedriftssaker som dataetterforskning eller ulike brudd på opphavsretten. Mye av oppdraget til en privatetterforsker foregår digitalt. Digital sporing tas i bruk for å få tak i telefonnumre, informasjon om ulike personer har blitt arrestert av politiet, eller for å bygge et nettverk mellom flere etterforskere.

Det kan hende at det blir nødvendig for en privatetterforsker å gå under dekke for å kunne observere og få tak i mer informasjon om en mistenkt. De tar i bruk verktøy som GPS sporingsenheter, videokameraer, og annet nyttig utstyr og teknologi. En privatetterforsker må kjenne til personvernlovene, nasjonale lover og retningslinjer, og lokale beslutninger fordi de har autoriteten til en privatperson og ikke en politibetjent. Det er veldig viktig å ha kjennskap til disse lovene for å kunne forsikre seg om at bevis fra en sak kan brukes i rettsaker.

En av jobbens utfordringer er at arbeidstidene deres er ujevne. Og noen av sakene kan kreve at de jobber i mer enn 40 timer i uka. De fleste jobber alene på et kontor med mindre de skal overvåke noen. Det er da de jobber i lag og kan være utsatt for veldig ulike værforhold. Noen ganger, riktignok veldig sjeldent, direkte konfrontasjon. Når de overvåker noen og er ute i feltet kan det hende at de trenger å intervjue noen for å få tak i nok bevis ute i feltet. Dette arbeidet kan være tungt og føre til stress til tider.

Privatterforsker som spaner på en person.

Ikke alltid som på TV

Filmer og TV serier kan få arbeidet til en privatetterforsker til å virke glamorøst. Idag er privatetterforskere mer som en forsker enn en superhelt. Som privatetterforsker er det mulig at man må lete etter savnede individer eller bevis på utroskap. Noen privatetterforskere jobber for butikker, hoteller, bedrifter eller overvåkningsfirmaer for å undersøke ran, bedrageri, korrupsjon og andre lovbrudd som involverer penger.

Verktøyene en privatetterforsker som regel benytter seg av er datamaskiner, telefoner og kameraer, i tillegg til å opptre persuasivt og tenke kreativt. Man er nødt til å være målrettet og resurssterk for å kunne samle informasjonen kundene dine ber om, samtidig som man er diskre nok til at å slippe å bli lagt merke til. Privatetterforskere har ansvarsområder så varierte som rettsholdopptegnelser, rekonstruksjon av ulykker og overvåkning.

Karrieren som privatetterforsker begynner som regel som lærling, der privatetterforskning som regel krever at nye ansatte trenes i feltet. Yrket tilbyr offisielle programmer for lærlinger, og offisielle arrangementer. Nybegynnere i privatetterforskningsbransjen jobber ofte sammen med erfarne etterforskere, og trener sammen med dem gjennom praktisk arbeid i feltet.

Kravene til tiden man må jobbe som lærling er veldig avhengig av hvor mye erfaring man har. Etterforskningsorganisasjoner lærer nye privatetterforskere overvåkningsteknikker, metoder for å gjenoppbygge bevis på ulykkessteder og strategier for å samle bevis og informasjon.

Ring 73 10 92 96

Bistand til bedrifter

Privatetterforskere som arbeider i et større bedriftsmiljø, som muligens undersøker saker som datamaskinbasert svindel, tyveri internt i bedriften eller forsikringssvindel trenger som oftest en annen type opplæring. Slike bedrifter trener læringene sine til å forstå forretningspraksis, hvordan bedrifter er bygd opp, forretningsstruktur og ferdigheter relatert til dataundersøkelser.

Privatetterforskere trenger visse egenskaper for å klare seg ute i feltet. Ulike medfødte ferdigheter kan påvirke hvor effektivt en privatetterforsker arbeider. For eksempel er privatetterforskere nødt til å opprettholde gode kommunikasjonsferdigheter. De må stille tydelige spørsmål, følge veldig nøye med på svarene, og legge merke til små detaljer som kan virke tilsynelatende ubetydelige.

Problemløsning ferdigheter, evnen til å ta raske beslutninger og evnen til å tenke kritisk er essensielle, siden privatetterforskere er nødt til å tenke kjapt og utnytte ressursene sine. Fordi overvåkning ofte kan kreve veldig mange timer med svært lite aktivitet, er tålmodighet også av essens i dette yrket.

Privatetterforskere må være organisert og villige til å ta initiativ. Organisasjon er utrolig viktig når det gjelder å ta vare på bevis, og man er nødt til å alltid ha fokus på det som er målet med oppdraget. Privatetterforskere trenger også dataferdigheter for å kunne undersøke saker online og analysere databaser raskt og effektivt.

To privatetterforskere som samler bevis.

Utdanning

Et av de viktigste stegene i utdanningen man tar som privatetterforsker er at de må gi full konfidensialitet, integritet og diskresjon. En god privatetterforsker har godt utviklede retoriske egenskaper og kommunikasjonsferdigheter. Han eller hun har en god dialog med kundene sine, fordi at noen kunder ikke er psykisk forberedt for å takle etterforskningens resultat. En god privatetterforsker må også kunne forholde seg til tidsfrister og urolige kunder!

Rettsaker mellom individer og store forretninger krever ofte bistand fra privatetterforskere. De kan for eksempel ha bruk for en privatetterforsker til å identifisere bedrageri, utføre detaljerte bakgrunnssjekk og assistere justisdepartementet.

Selv om jobbmarkedet er stabilt, må kandidater som ønsker å utdanne seg til å bli privatetterforskere forvente litt konkurranse. Mange militære- og politibetjenter pensjonerer seg i en forholdsvis tidlig alder, og vil ofte jobbe i et par år til. Erfaring, dataferdigheter og bevis på utdanning innenfor rettslære kan sette en som ønsker å utdanne seg til privatetterforsker et steg over andre kandidater.

Mange privatetterforskere velger å spesialisere seg på ett felt. For eksempel er det noen som spesialiserer seg på immaterielt tyveriundersøker, piratnettsider og samler informasjon som kan brukes i rettsaker. Andre etterforskere spesialiserer seg i finans, og får som regel oppdrag om å finne savnede finansielle eiendeler. De samler informasjon gjennom intervjuer, overvåking, og ved å undersøke offentlige dokumenter.

Privatetterforskere kan spesialisere seg på følgende felter:

 • Datatekniske etterforskere henter og undersøker slettet informasjon fra datamaskiner, som ofte ansettes i saker som har med svindeletterforskning å gjøre. De finner ut hvordan datanettverk blir kompromittert, tolker kryptert og slettet informasjon, og henter slettede eposter og passord.
 • Skriftgranskere analyserer håndskrift for å avdekke forfalskninger.
 • Juridiske etterforskere assisterer advokater som forbereder seg på rettstvister, finner vitner, intervjuer politibetjenter, samler og analyserer viktig bevis og skriver juridiske dokumenter som kan brukes i rettsakene. Juridiske etterforskere blir ofte spurt om å samle informasjon om de tiltalte i rettstvistene, sette sammen bevis og skrive rapporter om deres funn, ta bilder og vitne i rettssalen.
 • Bedriftsetterforskere foretar interne og eksterne undersøkelser for de bedriftene de er ansatt av. Etterforskere som foretar eksterne saker, undersøker tyveri og andre lovbrudd begått av individer utenfor organisasjonen. De som spesialiserer seg på interne saker undersøker upassende oppførsel hos de ansatte, misbruk av narkotiske stoffer, og andre overtredelser som de ansatte kan utsette hverandre for.
 • Finansetterforskere kontaktes av regnskapsbyråer eller investorer for å finne skjulte eiendeler andre skylder dem, som regel etter en beskjed fra øvre hold, nemlig domstolen.
 • Tapsforebyggende agenter, ofte omtalt som butikketterforskere, patruljerer butikker og overvåker kunder fra elektroniske overvåkningssentre. Butikktyver blir ofte fanget av butikketterforskere. Deres jobb er også å overvåke de ansatte og ser etter tegn på tyveri på lagrene. Butikketterforskere skriver rapporter etter de har klart å fange butikktyver og vitner i rettssalen. Hotelletterforskere beskytter hotellgjester og hindrer mistenkelige individer fra å trå inn i byggene.

Spesialfelt og hva du bør tenke på

Spesialfelt for privatetterforskere

Det kan hende at du må tenke litt ulikt det du vanligvis ville gjort når du skal ansette en privatetterforsker, ettersom det ikke er noe som skjer regelmessig. Det er viktig å stille de riktige spørsmålene i forkant av etterforskningen, for å forsikre deg om at etterforskeren kan bidra til å løse problemet ditt. Sørg også for å opprettholde kommunikasjonen for å hindre misforståelser fra å skje.

Kontakt en privatetterforsker idag

Kontakt oss gjerne å sende en epost (kontakt@privatetterforskning.no), fylle ut skjemaet nedenfor eller ringe oss på telefon 73 10 92 96.

Vi avtaler så å møtes når det passer best for deg.

Priser for ulike privatetterforskningstjenester finner du her.

Bruk vårt kontaktskjema