Følg oss

Kontakt oss

kontakt@privatetterforskning.no
+47 73 10 92 96

Privatetterforsker Oslo

Som privatetterforsker Oslo tilbyr vi et spesialisert og profesjonelt utstyrt team, som er blant landets beste tilbydere av etterforskningstjenester.

Vi har et bredt mangfold av eksperter. De har alle ulike fagfelt som spesialitet. Vi står alle klare til å bistå både bedrifter og privatpersoner. Klienter ønsker av ulike årsaker hjelp til å finne fakta i saker. Vi etterforsker alt fra utroskap og tyveri på arbeidsplassen til mer kompliserte saker hvor våre bevis er avgjørende dokumentasjon i juridiske konflikter.

Våre privatetterforskere og detektiver står til disposisjon i flere byer i Norge. Vi har seks medarbeidere i Oslo. Dessuten finner du privatetterforsker i Bergen, Trondheim, Sandefjord, Stavanger, Kongsvinger, Gjøvik og Tønsberg.

Ring 73 10 92 96

Hvorfor ansette en privatetterforsker?

Det finnes mange gode grunner til å vurdere å leie inn en privatetterforsker. Prisene varierer, og du kan lese mer om pris for privatetterforsker her.

De fleste synes at det er viktig med anonymitet når man bruker en detektiv på arbeidsplassen eller i de private hjem. Klienter vil av ulike årsaker å få utført undersøkelsene diskret. Dette gjelder også i gransking av bedrifter og organisasjoner som klienter ønsker å studere nærmere under forstørrelsesglasset.

Privatetterforsker Oslo
Vårt privatetterforsker team i Oslo

Listen over situasjoner hvor opplysninger eller målrettede bevis kan være aktuelle å innhente er lang, men kan eksempelvis være

 • Arbeidsgivere som ønsker å forsikre seg om at de ansetter riktige personer til deres bedrifter. De ønsker å foreta en anonym bakgrunnssjekk for å avdekke falske opplysninger i en CVen.
 • Utleiere som ønsker å påse at de leier ut deres boliger til skikkede leieboere. De ønsker en anonym tilgang til offentlige opplysninger om tidligere økonomiske forhold.
 • Organisasjoner som mistenker at frivillig ansatte bedriver pengesvindel og som ønsker oppfølging hjelp for å avdekke aktuelle mistenkte.
 • Forsikringsselskaper som mener kunder lyver til sine økonomiske fordeler og som ønsker en anonym kunde observasjon.
 • Ektepar som mistenker at partneren er utro og som ønsker en anonym spaning og fremskaffelse av eventuelle bevis.
 • Myndige og umyndige i private hjem, fosterhjem eller pleiehjem som mistenkes utsatt for misbruk. Klienten er bekymret og ønsker diskret observasjon av personer og omgivelser.
 • Eiere av arbeidsplass eller andre eiendommer som stadig utsettes for hærverk eller tyverier som ønsker overvåking.
 • Konflikt utsatte som ønsker sikret avgjørende opplysninger og håndfaste bevis i forbindelse med tvistesaker og rettssaker.

Noen grunner til å bruke privatetterforsker i Oslo

I noen situasjoner på arbeidsplassen og i det private vil det være en stor fordel å leie inn en privatetterforsker som i sitt arbeid kan bistå. Ikke nødvendigvis bare en diskret og profesjonell sakshåndtering, men også med teknologisk kunnskap og utstyr, som gjør det mulig å fremskaffe grundigere opplysninger og bevis med svært avgjørende verktøy, og likeledes med interne informasjonskilder som ellers er utilgjengelige for sivile, som kanskje vurderer å etterforske sine saker på egen hånd.

Vi som etterforskningsbyrå har med andre ord alle nødvendige midler som tillater oss å grave mer omfattende i hver enkeltes sak, slik at vi erfaringsmessig kan bidra med å komme til bunns i de fleste uløste gåter på en mer effektiv og fordelaktig måte for deg som klient.

Vi minner om at vi opererer med en 24 timers service, hvilket også betyr at vi i mange tilfeller kan avdekke bekymringsverdige opplysninger om en person, en arbeidssituasjon, eller andre objektive mål på kort tid, slik at du som privatperson eller bedrift kan gjøre egne tiltak deretter innen et raskere tidsforløp, som ofte kan være svært avgjørende i eksempelvis en bekymringssak hvor liv og helse står på spill.

Det vi gjør ser vi på som helsefremmende arbeid

Mistanker om alt fra falske identiteter, spionasje, industri svindel til materialistisk tyveri på arbeidsplassen, og mistanker om alt fra utroskap, pengemisbruk i familiære verge forhold, til barn vold eller dyre misbruk i hjemmet, skaper mye bekymringer og stress som ofte er en stor påkjenning på menneskekroppen, enten man kommer til oss som en fortvilet husmor eller en mettet toppleder av et aksjeselskap.

Vi er alle bare mennesker, og kan i ovennevnte situasjoner hvor man har opparbeidet seg mistanke til noen eller noe, bli så besatt av å finne svarene at man plutselig står i fare for å fort miste fokus på seg selv eller jobben, herunder opparbeide seg en gnagende usikkerhet og mange ganger også få paranoide tendenser som lar en miste tillit til også uskyldige mennesker rundt seg, som ikke er innblandet i saken.

Man kan likeledes føle seg hjelpeløs, utrygg og oppriktig redd for sitt eget eller andres liv og helse, og ellers mure seg inne med egne tanker, til man helt glemmer å leve livet, som vi jo betrakter som videre helseskadelig.

Langt oftere søkes oppklaringer som kan bidra til en forbedret omgivelse i og rundt seg selv og andre, og som nevnt tidligere, mange av oppdragene har vi løst, eller jobber med å løse, mye på bakgrunn av blant annet offentlige sektorer og deres egen manglende kapasitet til å kunne bistå med nødvendig bistand i det store spekter av konflikter i de private hjem og i næringslivet.

At vi som privatetterforskere kan være tilgjengelige for å løse slike ofte uprioriterte bedrift- og privat saker, er en stor glede for oss, men størst av alt, en glede for våre klienter, som vi mener alle fortjener svar, i uansett sak, slik at man kan avløses for den påkjenningen som det ofte er, å sitte i en uvitenhet.

Kontakt privatetterforsker i Oslo

Alt du skal gjøre er å ta kontakt med oss ved å sende en epost (kontakt@privatetterforskning.no), fylle ut skjemaet nedenfor eller ringe oss på telefon 73109296.

Vi avtaler så å møtes når det passer best for deg.

Husk at også tilbyr skriftgransking!

Bruk vårt kontaktskjema

Hvordan jobber vi?

Etter en uforpliktende samtale og kartlegging av dine behov, vil vi bistå med forslag om tiltak som vi kan være behjelpelige med å sette i gang med din tillatelse, og selvfølgelig vil du alltid være involvert, og under hele prosessen holdes muntlig eller skriftlig oppdatert i etterforskningen fra den starter, til den avsluttes, slik at du alltid kan føle deg beroliget med egen oversikt og kan inneha full egenkontroll over de ting vi gjør.

Vår første og viktigste prioritet, er at du som klient skal vernes om uønskede forstyrrelser i ditt privatliv, arbeidsliv og generelt i etterforskningens løp, slik at alt eller alle som angår deg og din sak, enten det være seg personer, bedrifter, eiendommer, dyr eller verdier, alltid behandles diskre og konfidensielt beskyttet av oss til enhver tid.

Eksempel på en privat etterforskning vil være at en privat oppdragsgiver kommer til oss med en sterk mistanke om at partneren er utro, hvilket har blitt en svært utbredt forespørsel hos privatetterforskere.

Når vi først blir informert om klientens oppdrag behov, starter vi med å samle inn den informasjonen vi trenger om den mistenkte, for så å legge vår videre plan om hvor, når og hvordan spaningen skal foregå, og blir på forhånd enig med klienten om hvor lenge etterforskningen skal pågå.

Det vil alltid finnes en mulighet for at avtalen både kan avbrytes og forlenges underveis, dersom klienten føler at han eller hun ikke sitter igjen med ønskede resultater etter at avtaleperioden nærmer seg ferdig, eller har utløpt.

Neste steg

Neste steg blir å observere den mistenkte på både nært og fjernt hold under hele avtaleperioden, og i ulike situasjoner hvor det erfaringsmessig vil kunne registreres bekymringsverdige observasjoner av vedkommende.

I de fleste spaningsoppdrag arbeider vi med profesjonelt teknologisk utstyr som kan bidra til å framlegge eventuelle håndfaste bevis, som eksempelvis bilder eller videoklipp, som kan bekrefte klientens mistanker, dersom så tilfelle er.

Slike bevis behandles 100% konfidensielt, og bare klienten selv har tilgang til bevisene som eventuelt fremlegges, også etter avsluttet etterforskning.

Vi lagrer aldri konfidensielle opplysninger i våre systemer, og dette gjelder etter samtlige fullførte oppdrag.

Disse privatetterforskningstjenestene tilbyr vi

Det er enklere å svare på hva vi ikke tilbyr, som i større grad er lite til ingenting å nevne.

Vi dekker stort sett alle oppdrag av behov, store som små, og vi prioriterer dem likt, med samme viktighetsgrad, enten du er bedrift, organisasjon eller privatperson.

Følgende er eksempler på de tjenester som vi tilbyr, og som du kan lese mer om på privatetterforsker.no

Du kan også avtale et uforpliktende møte, eller ta kontakt med oss pr e-post eller telefon, dersom du ønsker mer utfyllende informasjon eller har egne forespørsler.

 • Bakgrunnssjekker av dine ansatte
 • Svinn analyser
 • Gjenoppretting av slettede dokumentasjoner, også SMS
 • Avsløring av utroskap
 • Bistand i forsikringssaker
 • Bistand i familie- og barnesaker
 • Fremskaffing av offentlig utilgjengelige opplysninger
 • Oppsporing av savnede personer
 • Oppsporing av mistede eller stjålne verdier
 • Bistand i informasjonstyveri
 • Spaning, observering, gransking og dokumentasjon
 • Sikring og analyse av fingeravtrykk
 • Sikring og analyse av DNA
 • Avsløring av pirat omsetning
 • Bistand i saker som justismord
 • Økonomiske forhold
 • Avdekking av falske CV opplysninger
 • Fremskaffing av lyd, bilde og video bevis
 • Observasjon og oppfølging ved mistanke om misbruk av umyndige, myndige og kjæledyr
 • Gransking av klientens egne dokumenter
 • Avdekke privat- og industrispionasjer

Hva koster det å leie en privatetterforsker?

Dette er ikke et fremmed spørsmål for oss, og vi mottar slike henvendelser daglig, hvor vi alltid ender med å svarer det samme, at priser er veldig vanskelige å fastslå i forkant av et oppdrag. En detektiv er nødvendigvis ikke dyrere enn en advokat.

Privatetterforsker Oslo tjenester vi tilbyr

Dette skyldes mange faktorer, blant annet tidsforløpet i en etterforskning, som fort kan endre seg til å bli både kortere og lengre enn først avtalt, alt etter de resultater man får fremskaffet og tiden som blir brukt på å fremskaffe dem, samt de individuelle klienters preferanser om å enten avbryte eller forlenge etterforskningen før eller etter den er planlagt avsluttet.

Det er også et økonomisk skille mellom det å leie en privatetterforsker til å gjøre enkle observasjoner, og det å leie en privatetterforsker til å gjøre en mer omfattende spaning og overvåking, som ofte krever mer avanserte arbeidsmetoder og bruk av profesjonelt teknologisk utstyr, samt hvor det ofte innhentes analyser ved sikring av DNA og fingeravtrykk, fra eksterne kilder.

Prisen på å leie en av våre privatetterforskere, varierer derfor både etter tidsforløp og omfang av hver enkeltes sak, men vi streber alltid etter å finne de beste løsninger som blir minst økonomisk krevende for alle oppdragsgivere.

Per dags dato har vi en veiledende timepris på kr 2000 inklusiv moms, som representerer en vanlig leiepris på en privatetterforsker, og som i gjennomsnitt ligger på de samme timeprisene til eksempelvis advokater og konsulenter.

Økonomiske avtaler og betaling

Vi ønsker å understreke at vi sammen med klienten, både i forkant og under selve etterforskningen, opprettholder klare økonomiske avtaler som på ingen måte skal by på uønskede kostnader underveis, eller uforberedte overraskelser i etterkant av etterforskningen.

Vårt helhetlige arbeidsforløp utføres med de beste intensjoner og ønsker for våre oppdragsgivere, og vi mener at det er ene og alene du som skal styre skuten og det økonomiske utfallet på det oppdraget som du ansetter oss til.

Sier du stopp, stopper vi. Sier du fortsett, fortsetter vi.

Med andre ord, vi opererer ikke med små skrifter, og ønsker at samtlige klienter skal ha full kontroll i sine egne saker, både før, under og etter samarbeidet med oss.

Det er verdt å nevne at lengre oppdragsperioder vil gi rabatterte priser, hvilket vi informerer nærmere om i vår første samtale.

Derfor bør du velge privatetterforsker i Oslo

Alle våre tjenester er landsdekkende, og vi har et godt samarbeid med interne informasjonskilder, der vi har rikelig med tilgang og muligheter til å fremskaffe opplysninger som ellers vil være utilgjengelige.

Vi samarbeider også med et av de beste laboratorier i hele Europa, som vi benytter ved omfattende undersøkelser, som DNA testing.

Vårt team består av erfarne og profesjonelle etterforskere og detektiver, som alle har en tidligere eller gjeldende bakgrunn fra offentlige sektorer innen omsorgs- og forsvars tjenesten, herunder polititjeneste, militærtjeneste og barneverntjeneste.

Vi er på hjul 24 timer i døgnet for våre oppdragsgivere, og vi er som nevnt tilgjengelig i flere norske byer, og har vårt hovedkontor i Oslo, som dekker oppdrag i de største deler av Østlandet.

På bakgrunn av ofte redusert kapasitet, manglende ressurser og strenge budsjettrammer som støtter opp blant annet den norske polititjenesten, opplever vi en svært økende etterspørsel på privatetterforskere, slik at vi kan jobbe med de uløste saker som politiet selv ikke kan påta seg som følge av blant annet ovennevnte faktorer.

Ikke bundet av ressursrammer og vi er konkurransedyktige

Siden vi til sammenligning er uavhengig av statlig regime og offentlige tids- og ressursrammer, sitter vi derfor med fordelen av å ha friere tøyler til å bruke mindre tid på prioritets sorteringer, og mer tid på å jobbe kontinuerlig sammen med, og på vegne av samtlige klienter.

Vi bistår med rikelig kunnskap og svært konkurransedyktig erfaring innenfor et bredt og allsidig fagfelt som gjør stort sett alle oppdrag både interessante og aktuelle for oss, enten du kontakter som privatperson, organisasjon eller bedrift.

Ingen utfordring er for liten, og ingen utfordring er for stor, så her ønsker vi alle oppdragsgivere vel møtt, med både små og store forespørsler.

Vi bryr oss om din sak, og vi ønsker å tilrettelegge for et samarbeid hvor du blir imøtekommet dine behov på en profesjonell og respektabel måte,

og nettopp derfor er vi det riktige stoppested for å be om hjelp.

Hva er pris for privatetterforsker i Oslo

Du betaler et timesalær (akkurat som hos en advokat). I spaningssaker betaler du kun for tiden vi spaner. I større etterforskningssaker gir vi noe rabatt.

Husk at vi alltid kan hjelpe deg med å få til de beste løsningene innenfor ditt budsjett. Det er viktig å snakke om ditt budsjett, slik at vi sammen finner den beste måten å løse saken din på.

Selvfølgelig er det helt gratis å snakke med oss, og vi garanterer at du i det minste får noen gode råd. Det er helt uforpliktende og vi har taushetsplikt!

Lovverk og personvern

Det har med tiden vært noen omtalte diskusjoner i de ulike medier, hvor det spekuleres i hvorvidt en privatetterforsker bedriver ulovlig praksis, som for eksempel omfatter metoder og utstyr brukt for å avdekke utroskap i et partnerskap, og om slik utførelse er lovstridig i henhold til de ulike personvern paragrafer i norsk lov og regelverk.

Her på privatetterforsker.no vil du finne kvalifiserte etterforskere og detektiver som alltid forholder seg profesjonelt oppdatert i møte med samtlige klienter, og i samråd med vårt eget støtteapparat av blant andre advokater, kan vi helt og holdent bekrefte at vi har loven på vår side i forbindelse med hvert et oppdrag vi gjennomfører på våre klienters vegne, og slik skal vi også fortsette å opprettholde vår virksomhet.

Vårt bruk av utvalgt teknologisk utstyr, og våre valg av arbeidsmetoder for å fremskaffe avgjørende informasjon og håndfaste bevis i de ulike etterforskning oppdrag, bekreftes derfor å alltid bli utført både profesjonelt nøysomt og lovlydig.

Derimot ville vi praktisert lovstridig, dersom vi hadde lagret alle former for konfidensiell informasjon om våre klienter og deres saker elektronisk i våre egne datasystemer, enten det være seg bilder, lydopptak, videoopptak, samtalelogger eller annen kundedata, som videre også ville vært sensitiv informasjon som i et uheldig tilfelle kunne blitt offentlig utsatt og tilgjengelig for allmennheten.

Personlig klientinformasjon og tilhørende skriftlige og eventuelt andre visuelle dokumentasjoner som omhandler klientens private etterforskningssak, behandles alltid 100% diskre og konfidensielt,

og er dokumentasjon som vi på ingen måte oppbevarer eller bruker videre i vårt eget eller andres elektroniske systemer etter at etterforskningen er avsluttet, og nettopp derfor imøtekommer vi Norges lov- og regelverk i henhold til hva angår innhenting og bruk av personopplysninger og forholdene rundt personvern.

Verdier og synspunkter

Vi som står bak privatetterforsker.no mener at samtlige privatetterforskere både er og fortjener en større status som en positiv ressurs for private og næringsdrivende i dette langstrakte land.

I årenes løp har vi bidratt til å løse over 80% av våre uløste saker som har resultert i alt fra mindre økonomiske eller helsemessige forbedringer i blant annet arbeidsforhold, parforhold og familieforhold, samt bidratt til å spore opp etterlyste og savnede personer og verdier, og gjort kritiske funn som har vært avgjørende i domstoler, i favør tiltalte som er dømt for eksempelvis justismord.

Igjen tar vi oss friheten til å påpeke at i motsetning til mange offentlige hjelpeapparater som preges av budsjett, tids- og ressursrammer, så er vi privatetterforsker Oslo alltid tilgjengelige, pålitelige og på vakt hele året, og gjennom hele døgnet, og vi representerer en stadig økende makt til å bistå flest mulig med grunnleggende kunnskap, erfaring, verktøy og interne midler som allerede har bidratt til positive resultater gjennom en lang årrekke med en mangfoldig oppdragshistorie.

Vi har blant så mye annet bidratt til å skape rettferdighet i juridiske saker, trygghet for voldsutsatte, konfliktløsninger på arbeidsplasser og i de mange private hjem, og alltid har vi åpne dører for at vi kan fortsette å være en moralsk støtte for flertallet som trenger det, uavhengig av hvem du er som klient, uavhengig av hvilke behov du har, og uavhengig av hvor i landet du befinner seg.

Vi er svært takknemlige for de oppdragsgivere som har vist tillitt til vårt arbeid, og som har bidratt til å sette oss på kartet.

Sammen kan vi utgjøre en forskjell for deg som klient og dine omgivelser, å gå fra ubesvart, til besvart, med påfølgende fordeler.