Følg oss

Kontakt oss

kontakt@privatetterforskning.no
+47 73 10 92 96

Privatetterforsker pris

Hva er privatetterforsker pris? Hva betaler du for å leie privatetterforskere? Hos oss betaler du kr. 2 000,- inkl. mva. per time. Vi avtaler alltid antall timer på forhånd, slik at du ikke får uforutsette fakturaer i etterhånd.

Kontakt oss idag for et tilbud

Disse typer timepriser for undersøkelser som krever grundig bevis eller tilsyn kan variere fra kr. 800 per time til flere tusen kroner per time, avhengig av type etterforskning og jurisdiksjon.

De fleste etterforskere vil redusere timeprisen hvis de blir ansatt for et større antall timer, og dette er spesielt viktig for undersøkelser som tar rimelig tid. Noen etterforskere vil også senke timeprisen hvis du ansetter dem for et høyere antall timer.

Timepriser og utgifter kan variere fra kr. 800 til kr. 3 000 per time, med et gjennomsnitt på cirka kr. 2 000 time, avhengig av type arbeid som er utført, sted og om en sak krever en eller to eller flere etterforskere.

De fleste etterforskere belaster ikke formelle rapporter for tiden de bruker med klienten for et kort innledende intervju, men timepriser og utgifter kan være høyere for arbeid utenfor byen, om kvelden eller i helgene. Vanligvis belastes etterforskere minst to til åtte arbeidstimer, avhengig av hvilken type tjeneste som kreves.

De fleste etterforskere belaster sine klienter timelønn på minst kr. 400 til kr. 600 per time. Dette er privatetterforsker pris. Timepriser kan stige når flere etterforskere jobber med en sak eller når det er behov for to etterforskere for å avslutte en sak.

Etter en grundig bakgrunn og etterforskning av saken, vil den endelige belastningen til en privat etterforsker for tjenester avhenge av hvor mye informasjon du vil gi til slutt, hvor mye informasjon du gir og hvor mange ledetråder du gir etterforskeren.

Ulike oppdrag har ulik pris

Kostnaden for å ansette en privatetterforsker kan variere for å svare på dette spørsmålet basert på faktorer som etterforskningstjenesten du trenger, tiden du bruker på saken og andre faktorer.

Det er noen få faktorer som kan påvirke kostnadene for private etterforskere, for eksempel om de tar en fast timepris, hva slags tjeneste de bruker, og om det er et lagringssted. Utstyrskostnader kan også være en faktor i etterforskningsavgiften, så sørg for å be om tilfeldige kostnader som du kanskje ikke er klar over.

Kostnaden er ulik på en privatetterforsker i Bergen og en privatetterforsker i Oslo.

Kostnaden for å ansette en privat etterforsker avhenger av variabler som beliggenhet, nødvendige tjenester, sakens kompleksitet og reisekostnader.

Privatetterforsker prisen kommer altså helt an på kompleksiteten av oppdraget.

Det brede utvalget av tjenester som er skreddersydd av private etterforskere for dine individuelle behov, er en utmerket kostnadsfaktor som fører til forskjellige priser. Gjennomsnittlige kostnader for private etterforskningstjenester i USA er vist nedenfor, men kan variere mye avhengig av en rekke faktorer, inkludert yrkeserfaring og sakens kompleksitet.

privatetterforsker pris

Bortsett fra oppbevaringsgebyret, tar private etterforskere en timepris, avhengig av type tjeneste. For å gi deg en ide om timeprisen, kan en privat etterforsker i Norge belaste deg med kr. 1 200 i timen eller kr. 7 000 – kr 15 000 i timen for spesialiserte tjenester som dataforensikk.

Private detektiver som jobber utenfor arbeidstiden kan kreve et fast gebyr eller et gebyr for ekstrautgifter som drivstoff eller flybillett.

Morris Investigations i Texas tar for eksempel $ 75 per time (eller $ 0,60 per mil) for et enkelt etterforskerbil, $ 50 per dag for bruk av en GPS -tracker i tre dager, minst $ 6/5 x7 for digitale bilder, en $ 30 flat gebyr og minst $ 1000 i refusjon for innenlandske overvåkingssaker.

Servicegebyrer og innskudd avhenger av hvilken type undersøkelse som utføres. Hvis slike saker tar 12 timer, kan etterforskeren be om forskuddsbetaling på $ 4000 til $ 10.000.

Privatetterforsker pris varierer

Private detektiver kan dra på en innledende sum på kr. 7 000 til kr. 100 000 eller mer, uavhengig av antall timer de bruker på jobben, reise, servicekostnader og andre kostnader. Hvis klienten forlater bod før arbeidet starter, må inspektøren trekke depositumet for hver arbeidstime.

Totalprisen (privatetterforsker pris) er den samme for faste avgifter uavhengig av hvor mange timer etterforskeren bruker på saken.

Private detektiver med mange års erfaring, sofistikerte metoder og utstyr og et upåklagelig rykte vil mer for sine tjenester enn sine mindre erfarne kolleger.

Selv om gratisskjemaer og de fleste andre private etterforskere tar mellom kr. 1 200 og kr. 3 000 per time, er gebyrene våre mindre enn et oppbevaringsgebyr, avhengig av kompleksiteten i saken din, så ring oss for en spesialpris.

Spør en erfaren etterforsker som vil belaste deg kr. 4000 i timen hvis han er flink til å ta betalt for undersøkelser som tar kort tid på grunn av hans fantastiske ferdigheter.

Han eller hun vil løse saken bedre enn han eller hun kunne gjøre for kr. 8 500 i timen. Hvis en rettsoppnevnt etterforsker gjør det samme, vil han gjøre den samme jobben, selv om saken eller arbeidet er mer komplisert.

En del av timeprisen bestemmes av ønsket tjeneste, sesong og risiko for etterforskernes liv og helse.

Kontakt oss idag for et tilbud

Pris for etterforskningseksperter

Ekspertråd er bare relevant hvis du forstår omfanget av arbeidet og kostnaden ved å utføre ekspertrapporter. Husk at etterforskere og eksperter ikke holdes tilbake fordi de er undergravd av konkurransen.

Etterforskere og eksperter fra KBI gir bevis for de vitenskapelige undersøkelsene som er utført. Våre etterforskere har tiår med erfaring i håndtering av elektroniske bevis innen strafferett og sivile rettstvister, med vekt på effektiv analyse av ESI -lagret informasjon.

Mr. Prices arbeid krever at han identifiserer, oppbevarer, analyserer og lagrer dokumenter og annen lagringsinformasjon (ESI) for å analysere årsaker. Mr. Price har vitnet som sakkyndig ekspert i flere verserende rettssaker i Texas.

etterforsker pris

Rettspsykologer belaster 20-50% mindre enn psykiatere, i gjennomsnitt som regel, enn rettspsykiatere og sakkyndige eksperter på områder som ikke er vanlig kjent (sexavhengighet, alvorlige psykotiske lidelser, psykopater, kapitalsaker, forsvarsbaserte handlinger, maritime og militære jurisdiksjoner, for å nevne noen).

Rettspsykologer får lavere lønn enn rettspsykiatere og sakkyndige eksperter på markedet.

Medianavgiften for en medisinsk ekspert er kr. 7 000 i timen. Kostnaden for et godt etterforskningsvitne eller forsvarsekspert som vitner i en rettssak starter på kr. 15 000 til kr. 20 000 og stiger derfra. Gebyret som en ekspert belaster er bare en faktor du bør vurdere når du velger en ekspert.

Ekspertisen er viktig

En ekspert på digital etterforskning er en person som anses som ekspert i analysen av digitale bevis av domstolen, inkludert studier av mobiltelefoner, mobile enheter og nettbrett.

Hvis du tror at telefonen eller de elektroniske kontoene du får tilgang til på mobilenheten din er blitt kompromittert, eller hvis du mener at du må gå gjennom bevismetodene dine for datagjenoppretting, trenger du hjelp fra en etterforskningsekspert.

En digital ekspert kan gjøre forskjellen mellom en svak ladning og en vanntett sak støttet av ubestridelige digitale bevis. Oppdragets lengde har betydning for privatetterforsker pris.

Som eksperter på elektronisk bevis som spesialiserer seg på digital etterforskning, cybersikkerhet og e-discovery, forstår vi at din topp prioritet bør være å sette budsjettet for deg selv og dine kunder for å sikre at du har råd til de digitale etterforskningstjenestene du trenger. I store tilfeller kan det å finne et kunnskapsrik vitne være den beste verdien for klienten din.

Ekspertlisten gir ikke en utvalgsstørrelse for rettspsykiatere eller rettspsykologer. Å avgi bevis som bevisekspert, sakkyndige teknikker osv. Gebyrene gjenspeiler konstruksjonsfeilene til de rettsmedisinske ekspertene.

Vi tilbyr også profesjonelle skriftgranskere som bistår som sakkyndige i Tingretten og Lagmannsretten.

Kontakt oss idag for et tilbud

Når det gjelder digitale etterforskningstjenester, er det to tilnærminger til prising: den ene er tid og materiale og den andre er flat pris.

For kompliserte saker som involverer flere spørsmål, dokumenter, flere mistenkte eller spesielle avanserte etterforskningstester, jo høyere jo høyere. Kunder kan sende inn bevis til KBI eller et etterforskningslaboratorium, noe som er allment akseptert praksis.

For noen få tusen kroner vil du kunne få en ekspert til å gjennomgå, analysere, gi råd og vitne om en sak. Eksperten vil være en vitenskapelig ekspert, ha et videregående skolesertifikat eller ha personlig erfaring i et kriminalitetslaboratorium.

Du vil være ekspert på kjemisk testing, rettsmedisinsk toksikologi eller noe som angår alkohol, narkotika eller menneskekroppen.

Pris i straffesaker

Bevis i forbindelse med enhver form for straffesak akseptert av en kvalifisert kunde kan undersøkes gratis. Minimumskrav til opplæring og søknadsgebyr: Vellykket gjennomføring av General Forensic Analyst / Technician License Examination, med spesifikke emnekrav og krav til egnethetstest.

Kjernekrav inkluderer rettsmedisinsk instrumentanalyse, kontrollert stoffanalyse, fysiske bevismønstre, rettsbegrep og rettsmedisin, avansert rettsmedisin, rettsmedisinsk laboratorieledelse og rettsmedisinsk forskningsdesign.

Kriminalteknikk er en vitenskapelig disiplin der eksperter bruker vitenskapelige midler for å analysere bevis på fysiske forbrytelser. Privatetterforsker pris avhenger også av ekspertisen til ekspertene som bistår oppdraget.

Etterforskere må ha en høy grad av argumentasjon for å sette mange forskjellige elementer sammen og utvikle en enkelt sammenhengende idé som kan anses som vellykket bevis i retten.

I matematikk identifiserte 35% av respondentene seg som rettspsykologer. Kriminalteknikere som håndterer internettforbrytelser og undersøker bevis etterlatt av datamaskiner, blir referert til som sakkyndige datamaskinetterforskere. Enkeltpersoner uteksamineres i teknologi på omtrent to år og fullfører i gjennomsnitt 60 timers kreditt.

Vi er et etterforskningsselskap basert i Norge som betjener norske kunder.

Vi bærer full belastning hele året, og for å imøtekomme våre kunder tar vi et gebyr på 25% i tillegg til prisene våre. Hvis behandlingstiden er mindre enn 5 virkedager eller må kompliseres

Privatetterforsker Thomas Mathiesen gir deg tips og råd i sin podcast på Youtube og Spotify.
Privatetterforsker Thomas Mathiesen gir deg tips og råd om ulike temaer på Youtube og Spotify.